Uvjeti i odredbe

Opći uvjeti poslovanja (OU) - „Andresita's Palace“ 

Iznajmljivač:

Dubravka Majer,

K.A. Stepinca 45,

31000 Osijek,

Hrvatska 1.

Dolazak / Odlazak:

Prijava od 16 h / Odjava najkasnije do 10 h. Vrijeme dolaska i odlaska također se odnosi na individualno dogovorene dane u tjednu. Polazak se mora obaviti najkasnije do 10:00 sati na dan polaska. Ako se vrijeme polaska prekorači za više od 30 minuta, dodatno se naplaćuje noćenje. Ostala vremena dolaska i odlaska mogu se dogovoriti pojedinačno s iznajmljivačem. Ako se najmoprimac ne pojavi do 22 sata na dan dolaska, smatra se da je ugovor raskinut nakon 48 sati bez obavijesti najmodavca. Vlasnik ili njegov zastupnik tada mogu slobodno raspolagati predmetom. (proporcionalna) otplata stanarine zbog prijevremenog odlaska u pravilu se ne vrši.

2. Posebni zahtjevi i sporedni ugovori

Posebni zahtjevi i sporedni ugovori općenito su mogući. Zahtijevaju pismenu potvrdu (putem e-pošte) od stanodavca.

3. Plaćanje Ugovor o najmu postaje valjan kada se kapatura uplati na račun najmodavca. Polog od 30% iznosa najma dospijeva u roku od sedam dana od primitka dokumentacije za rezervaciju. Nakon uplate depozita, ostatak dospijeva 30 dana prije polaska. Ako rokovi plaćanja nisu ispunjeni, najmodavac može odustati od ugovora. Neplaćanje se smatra povlačenjem i daje najmoprimcu pravo na ponovni najam.

4. Povlačenje

U svakom trenutku možete odustati od ugovora. Povlačenje se mora izvršiti u pisanom obliku. U slučaju odustajanja dužni ste nam nadoknaditi štetu koju smo pretrpjeli: • od dana potvrde rezervacije od strane najmodavca do 121. dana prije početka razdoblja najma, bez naknade • od 120. dana do 61. dan prije početka najma, iznos akontacije • od 60. dana do 15. dana prije početka najma 50% ukupne cijene • od 14. do 8. dana prije početka najma razdoblja najma 80% ukupne cijene Ako se otkazivanje izvrši manje od osam dana prije početka najma, potrebno je platiti punu cijenu putovanja. Računa se datum primitka vaše poruke o otkazivanju. Iznosi koji su već plaćeni bit će nadoknađeni. Možete osigurati zamjenu koja sklapa vaš ugovor pod navedenim uvjetima. Dovoljna je pismena obavijest.

5. Obveze iznajmljivača

Najmoprimac se obvezuje pažljivo postupati prema iznajmljenim stvarima (kuća za odmor, inventar i vanjski sadržaji). Ako tijekom najma nastane šteta na kući za odmor i/ili njezinom inventaru, najmoprimac je dužan to odmah prijaviti upravi. Nedostaci i štete koje su već otkrivene po dolasku moraju se odmah prijaviti najmodavcu, inače je najmoprimac odgovoran za tu štetu. Za otklanjanje oštećenja i nedostataka mora se dati razumno vremensko razdoblje. Zahtjevi iz pritužbi koji se ne prijave odmah na licu mjesta su isključeni. Pritužbe zaprimljene od strane najmodavca na kraju boravka ili nakon izlaska iz kuće za odmor također su isključene iz naknade. U slučaju bilo kakvih smetnji u izvršenju, najmoprimac je dužan učiniti sve što je razumno u okviru svoje zakonske obveze kako bi pomogao u otklanjanju poremećaja i sveo na najmanju moguću štetu. Na dan odlaska osobne stvari najmoprimac odvozi, kućanski otpad odlaže u predviđene spremnike u vanjske kante, posuđe čisti i prati u kuhinjskim ormarićima. 6. Privatnost Najmoprimac je suglasan da se potrebni osobni podaci mogu pohraniti, mijenjati i/ili brisati u sklopu ugovora koji je s njim sklopljen. Svi osobni podaci tretiraju se uz apsolutnu povjerljivost.

7. Odgovornost Natječaj je kreiran prema našim saznanjima. Ne snosimo odgovornost za bilo kakav utjecaj na iznajmljenu nekretninu zbog više sile, nestanka struje i vode uobičajenih u zemlji i nevremena. Isto tako, nema odgovornosti u slučaju nepredvidivih ili neizbježnih okolnosti kao što su službene naredbe, iznenadna gradilišta ili smetnje zbog prirodnih i lokalnih događaja, no iznajmljivač rado pomaže u rješavanju problema (koliko je to moguće). ). Odgovornost najmodavca za korištenje priložene opreme za igru ​​i sport je isključena. Dolazak i odlazak najmoprimca je njegova vlastita odgovornost. Iznajmljivač ne odgovara za osobne stvari u slučaju krađe ili požara. Najmoprimac je u potpunosti odgovoran za namjerno uništenje ili štetu.

8. Završne odredbe Fotografije i tekst na web stranici ili u letku služe kao realističan opis. 100-postotni ugovor s nekretninom za najam ne može biti zajamčen. Iznajmljivač zadržava pravo izmjene opreme (npr. namještaja) pod uvjetom da je jednaka. Ako jedna ili više odredbi ovih uvjeta budu ili postanu nevažeće, to ne utječe na valjanost preostalih uvjeta. Nedjelotvornu odredbu treba zamijeniti učinkovitom koja je što bliža gospodarskoj i pravnoj volji ugovornih strana. Primjenjuje se europsko pravo. Mjesto nadležnosti i mjesto ispunjenja je prebivalište najmodavca.